{

Zrak pod pritiskom priprema, zrak pod pritiskom regulacija